Jujutsu Kaisen - Yuji Itadori Figure Vol. 2

  • Jujutsu Kaisen - Yuji Itadori Figure Vol. 2
    Jujutsu Kaisen - Yuji Itadori Figure Vol. 2
    Play on this machine